SET: Rechazar

Última revisión: 18 Feb 2021

Rechaza un proceso SET a partir de un setCode pasado por parámetro.

Servicio

 • Método: PUT
 • URL Base para Sandbox: https://sandbox.viafirma.com/documents
 • Servicio: urlbase/api/v3/set/reject/{setCode}
 • Content Type: form URL encoded
 • Params de entrada:
  • setCode (string) (obligatorio)
  • comment (string) (obligatorio)
{setCode} : (string) (obligatorio) código del SET devuelto por Viafirma.
{commment} : (string) (obligatorio) motivo del rechazo.
 • Response Content Type: application/type JSON en el Body de la response.
 • Response Status: 200 OK
 • Response Body:
{
 "messages": [Message{}]     
}
 • Response Status: Distinto de 200 NO OK
 • Response Body:
{
  "code": 9,
  "type": "String",
  "message": "string",
  "trace": "string"
}

results matching ""

  No results matching ""